Tvrdo Drvo Rezano Drvo - Klade - Obrađene Daske Za Prodaju

Ponude Očistiti sve
 • Ponuda
  18200454
  17 Jan 2018 16:56
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Crna Trešnja

 • Debljina Širina Kvalitet
  27/52 mm 205/255 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Crna trešnja, Količina: 5 - 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1450-3650 mm
 • Ponuda
  17906875
  17 Jan 2018 08:36
 • Okrajčena Daska, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  25; 38; 50; 60; 70; 80 mm 100+ mm 4FC and A/B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 3500.0 - 4000.0 m3 mesečno, Dužina: 0.30-4.00 m
 • Ponuda
  18200452
  17 Jan 2018 16:43
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Cumaru

 • Debljina Širina Kvalitet
  27/33/52 mm 130/155/180/205/230/280/310 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Cumaru (Almendrillo, Shihuahuaco), Količina: 30 - 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1850-4900 mm
 • Ponuda
  18200195
  16 Jan 2018 09:51
 • Friza, Teak, CE

 • Debljina Širina Kvalitet
  25 mm 80-120 mm F 1
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Teak, Glavna karakteristika: CE, Količina: 100 - 200 m3 mesečno, Dužina: 500-1500 mm
 • anoniman
 • Italija
 • Ponuda
  18200073
  15 Jan 2018 15:51
 • Okrajčena Daska, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  50 mm 120+ mm AB CND
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 90 m3 mesečno, Dužina: 2.1+ m
 • Ponuda
  18192741
  15 Jan 2018 10:18
 • Okrajčena Daska, Bijeli Jasen

 • Debljina Širina Kvalitet
  26, 50 mm 100+ mm A and BC
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 100 - 200 m3 mesečno, Dužina: 1800, 2000, 2200, 2500 mm
 • Ponuda
  18200433
  17 Jan 2018 15:09
 • Okrajčena Daska, Merbau

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 80/205 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Merbau, Količina: 3,5 - 4 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3050/4600/5250 mm
 • Ponuda
  18200426
  17 Jan 2018 14:18
 • Friza, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 80 mm Q-F1a/b
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 m3 mesečno, Dužina: 300 + 400 mm
 • Njemačka
 • Ponuda
  18198570
  17 Jan 2018 13:17
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  30 mm 140 mm F 1
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 40 - - m3 mesečno, Dužina: 1950-2000 mm
 • Turska
 • Ponuda
  18200399
  17 Jan 2018 11:54
 • Friza, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  30(27) mm 55(50) mm A,B,C
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 18 m3 mesečno, Dužina: 220-520(200-500) mm
 • Bugarska
 • Ponuda
  18200394
  17 Jan 2018 11:40
 • Traverse, Eucalyptus, Vakuumski Osušene

 • Debljina Širina Kvalitet
  24 cm 17 cm ABC
 • Tip: Traverse, Vrsta drveta: Eucalyptus, Glavna karakteristika: Vakuumski osušene , Količina: 50000 - 50000 komada mesečno, Dužina: 2,80 m
 • Brazil
 • Ponuda
  18200389
  17 Jan 2018 11:27
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 77 mm ABC
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 5 - 10 m3 Spot - 1 put , Dužina: 160 cm
 • Češka Republika
 • Ponuda
  18180723
  17 Jan 2018 11:19
 • Okrajčena Daska, Bijeli Jasen

 • Debljina Širina Kvalitet
  50 mm 90-200 mm F 1
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 44 - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-2500 mm
 • Ponuda
  18049750
  17 Jan 2018 11:06
 • Okrajčena Daska, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  24+ mm 100+ mm A;B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 0.4-4.1 m
 • Ponuda
  18200386
  17 Jan 2018 10:56
 • Okrajčena Daska, Smeđi Jasen, PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  38/45/50 mm 100-250 mm 3-4 seitig fehlerfrei
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 1 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1600-3600 mm
 • Njemačka
 • Ponuda
  18177073
  17 Jan 2018 09:15
 • Okrajčena Daska, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  50 mm 80+, 100+, 100-120,140+, 150+ mm А,B, АВ
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 200 - 300 m3 mesečno, Dužina: 850-950, 1000-2000, 2100-3100 mm
 • Ukrajina
 • Ponuda
  18182441
  17 Jan 2018 01:56
 • Friza, Polovnija

 • Debljina Širina Kvalitet
  18/20/28/30/45/50 mm 200/300/400/500/1220 mm A
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Polovnija, Količina: 20 m3 mesečno, Dužina: 800/1200/2000/2500/5000 mm
 • Kina
 • Ponuda
  18200239
  16 Jan 2018 15:47
 • Okrajčena Daska, Breza

 • Debljina Širina Kvalitet
  24 mm 24/35/45/56/70/95/120/140 mm F 1
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 30 m3 godišnje, Dužina: 1000-3000 mm
 • Ponuda
  18168898
  12 Jan 2018 14:06
 • Friza, Teak

 • Debljina Širina Kvalitet
  4 mm 90/120/140/190 mm A
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Teak, Količina: 800 m3 mesečno, Dužina: 600-2400 mm
 • Ponuda
  18200219
  16 Jan 2018 12:29
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  52 mm 100+ mm BC
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 300 m3 mesečno, Dužina: 2.20+ m
 • Ponuda
  18198565
  17 Jan 2018 12:28
 • Četvrtače, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  50-52-54 mm 50 mm F 1
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 - 300 m3 mesečno, Dužina: 1000-2000 mm
 • Turska
 • Ponuda
  18200397
  17 Jan 2018 11:41
 • Friza, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  30(27) mm 78(70) mm F 1aXX
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 18 m3 mesečno, Dužina: 220-520(200-500) mm
 • Bugarska
 • Ponuda
  18178111
  17 Jan 2018 11:19
 • Četvrtače, Bijeli Jasen

 • Debljina Širina Kvalitet
  50 mm 50 mm F 1
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 1 - - kamion Spot - 1 put , Dužina: 250-500 mm
 • Ponuda
  18200384
  17 Jan 2018 10:51
 • Okrajčena Daska, Smeđi Jasen, PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  27/32 mm 115/135/162 mm 3-4 seitig fehlerfrei
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 1 - 100 m3 godišnje, Dužina: 600-3600 mm
 • Njemačka
 • Ponuda
  18182048
  17 Jan 2018 01:56
 • Okrajčena Daska, Polovnija

 • Debljina Širina Kvalitet
  30/45 mm 200/300/400 mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Polovnija, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4880 mm
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju