Tvrdo Drvo - Registrirajte Vidjeti Najbolje Drvne Proizvode

Ponuda 18218105 26 May 2018 19:21

Polusamica, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
25+ mm 2+ m B A
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 27 m3 mesečno
Francuska
Stopa odgovora:
Visoko
EXW
Potražnja 18217515 22 May 2018 00:53

Samica,, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
27; 32; 50 mm 2000+ mm AB
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 30 m3 mesečno
anoniman
Češka Republika
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18186312 24 May 2018 16:18

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
25 - 100 mm 2000+ mm 1,2,3
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 200 m3 mesečno
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
DAP , Rumunija
Ponuda 18213967 24 May 2018 12:51

Samica,, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
32; 40; 50 mm 2.50; 3.00; 4.00 m B/C (druga)
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Njemačka, Količina: 30 - 300 m3 mesečno
Njemačka
Stopa odgovora:
Visoko
EXW
Ponuda 18217598 22 May 2018 09:21

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2100+ mm I/II/III
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 - 900 m3 Spot - 1 put
Italija
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18142489 23 May 2018 16:16

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
25 mm 350/400/450 mm -
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100-200 m3 Spot - 1 put , Širina: 60 mm
Italija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18217587 22 May 2018 09:01

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
32; 50; 60; 80 mm 2100+ mm A/B (prva)
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 500 - 1000 m3 mesečno
Italija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18183852 23 May 2018 09:21

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
20+ mm 2-3.5 m ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 30 m3 mesečno, Širina: 150+ mm
Njemačka
Stopa odgovora:
Visoko
DDP , Njemačka
Ponuda 18217656 22 May 2018 13:36

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
32 mm 2000+ mm B/C (druga)
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 600 m3 Spot - 1 put
Poljska
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Poljska
Potražnja 18217655 22 May 2018 13:33

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
18; 20; 22; 26; 32; 38 mm 2000+ mm A/B/ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put
Poljska
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18217610 22 May 2018 10:22

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 2-3 m A/B
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 150 m3 Spot - 1 put
Indija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17956416 23 May 2018 12:44

Samica,, Bukva, PEFC/FFC

Debljina Dužina Kvalitet
38; 45; 50; 60; 70; 80 mm 2.50; 3.00; 4.00 m AB / BC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Njemačka, Količina: 30.0 - 120 m3 mesečno
Njemačka
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18217412 21 May 2018 10:38

Samica,, Crna Trešnja

Debljina Dužina Kvalitet
52; 65 mm 1900-3900 mm B 1
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Crna trešnja, Količina: 11 - 20 m3 Spot - 1 put
Italija
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Italija
Ponuda 18170241 26 May 2018 01:16

Rekonstituisani Bulovi, Trešnja

Debljina Dužina Kvalitet
53 mm -- mm AB
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Trešnja, Količina: -- m3 Spot - 1 put
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18174200 22 May 2018 12:16

Samica,, Bukva, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2700 mm BC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 30 - 200 m3 mesečno
anoniman
Poljska
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Poljska
Potražnja 18201636 21 May 2018 17:56

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
18/20/22/26/32/38/45/50/55/60/65/70/80 mm 2100-4000 mm A/AB/B/BC/ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 40-50 40'kontejner mesečno
Kina
Stopa odgovora:
Visoko
CFR , Kina
Ponuda 18140229 25 May 2018 14:16

Rekonstituisani Bulovi, Maslina

Debljina Dužina Kvalitet
26; 35; 40; 50; 60; 80; 100; 120 mm 1000; 1200; 1500; 1800; 2000 mm B 1
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Maslina, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
Turska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18152528 23 May 2018 10:57

Rekonstituisani Bulovi, Turski Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
27; 45 mm 2000-3000 mm B 1
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Turski hrast (hrast cer), Količina: - m3 Spot - 1 put
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18212722 17 May 2018 10:28

Rekonstituisani Bulovi, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
50 mm 2.1 m AB; B;
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 30 m3 Spot - 1 put
Gemini Corporation N.V.
Belgija (Antwerp)
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18188758 21 May 2018 07:43

Polusamica, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
30 mm 1.9; 2.9 m B 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1-2 kamion mesečno, Širina: 310-380 mm
Daniellia klainei
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18217266 19 May 2018 01:48

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
20+ mm 250; 300; 350; 400; 450; 500 cm B A
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 300 m3 mesečno
Kina
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18217963 24 May 2018 16:18

Bukva, neokrajčena 25/32/38/50 mm

Debljina Dužina Kvalitet
25; 32; 38; 50 mm 2.1+ m AB/BC/CD
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 1000 m3 Spot - 1 put
Belgija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18217946 24 May 2018 15:11

Rekonstituisani Bulovi, Breza, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
49 mm 2+ m A/B mix
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Letonija, Količina: 30 m3 mesečno, Širina: 80-250 mm
Letonija
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18195171 21 May 2018 17:55

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 45; 50; 60 mm 2100+ mm A/AB/B
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 40-50 40'kontejner mesečno, Širina: 12+ cm
Kina
Stopa odgovora:
Visoko
CFR , Kina
Potražnja 18217935 24 May 2018 14:20

Bukva, neokrajčena 25/32/38 mm

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 35 mm 2,1+ m A/AB/BC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 500 m3 Spot - 1 put
Belgija
Stopa odgovora:
Visoko
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju